Medisch Centrum De Brink

Medisch Centrum De Brink -

Logopedie

Logopediepraktijk Danique Kluijtmans
Therapeute Danique Kluijtmans
Telefoon: 06 – 34461145
Behandelingen op afspraak.

Meer informatie? Kijk op: www.logopediedaniquekluijtmans.nl

Communicatie is een van de belangrijkste aspecten van het leven. Door middel van horen, luisteren en praten, maken we contact met elkaar. Maar wat nu als dit niet vanzelf gaat?  

Logopedie is gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van   communicatie.  
Bij logopediepraktijk Danique Kluijtmans worden zowel kinderen als volwassenen onderzocht en behandeld. Problemen kunnen worden ondervonden op het gebied van: taal, spraak, stem, adem, gehoor en eet/drinkproblemen. Ook het begeleiden van kinderen met lees- en spellingsproblemen is een onderdeel van de logopedist.  

Door logopedist Danique Kluijtmans wordt de problematiek in kaart gebracht en wordt er in overleg een duidelijk behandeltraject opgezet. Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines (zoals huisarts, school, KNO-arts). Tijdens de behandeling wordt gestreefd naar een ontspannen sfeer omdat dit leidt  tot goede resultaten.

Bij logopediepraktijk Danique Kluijtmans kunt u terecht met of zonder verwijzing. Logopedie wordt bijna altijd volledig vergoed.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u een kijkje nemen op www.logopediedaniquekluijtmans.nl of een mailtje sturen naar: info@logopediedaniquekluijtmans.nl
Telefonisch contact is mogelijk via: 06-34461145